Apie fondą

Pagrindinis Paramos fondo Litvanus veiklos tikslas yra teikti paramą ir kitokią pagalbą juridiniams bei fiziniams asmenims mokslo, kultūros, švietimo, meno, religijos, sveikatos apsaugos, aplinkos apsaugos bei kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse, teikti paramą ir humanitarinę pagalbą, remti kitus visuomenei reikšmingus projektus ir iniciatyvas, ypatingą dėmesį skiriant buvusioje Abiejų Tautų Respublikos (ATR) teritorijoje vykdomiems ir inicijuojamiems projektams.

Fondas rengia ir vykdo įvairias programas bei projektus, juose dalyvauja bei juos remia, ypatingą dėmesį skiriant nykstančio ATR architektūros paveldo - bažnyčių, koplyčių, vienuolynų, pilių, dvaro sodybų, kitų pastatų ir objektų - atstatymui ir išsaugojimui.