Fundacja LITVANUS

Cele działalności

Głównym celem Fundacji Litvanus jest wspieranie inicjatyw w dziedzinie nauki, kultury, oświaty, sztuki, religii, ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz innych dziedzin uznawanych powszechnie za korzystne dla społeczeństwa, udzielanie wsparcia i pomocy humanitarnej, wspieranie różnego rodzaju inicjatyw, ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych i inicjowanych na dawnym terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Fundacja wspiera oraz uczestniczy w realizacji różnych inicjatyw i programów, szczególną uwagę poświęcając przedsięwzięciom skierowanym na zachowanie i odnowienie ginącego dziedzictwa architektonicznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów - kościołów, kaplic, klasztorów, zamków, dworków, innych budynków i budowli.