Wysyłka zamówień

Zamówienia są wysyłane za pośrednictwem Poczty Litewskiej. Koszty przesyłki ponosi zamawiający wg cennika poczty dla awizowanych przesyłek priorytetowych. Po uprzednim uzgodnieniu ze sprzedawcą szczegółów, istnieje możliwość wysyłki towaru międzynarodową pocztą kurierską.

lietuvos_pastas       lpexpress

Płatność za zamówienie

Akceptujemy przelewy z rachunków bankowych prowadzonych przez wszystkie większe polskie banki. Akceptujemy również płatności kartą płatniczą przez system PayPal

paypal_ns

Reklamacje i zwroty

Reklamacja W chwili doręczenia paczki prosimy o sprawdzenie jej stanu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu pracownikowi poczty bądź kurierowi i pisemne powiadomienie sklepu (litvanus.fondas@gmail.com). Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i pocztowca (kuriera).

Zwrot/Odstąpienie od umowy Każdy klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przesyłki, bez podawania uzasadnienia. Zwracany towar musi być w oryginalnym opakowaniu, nie może nosić śladów użytkowania (otwierania). Wszystkie zwroty towaru odbywają się na koszt klienta. Zwracany towar należy odesłać na adres: Paramos fondas "Litvanus", T.Kosciuśkos g. 17, LT-01100 Wilno, Litwa wraz z formularzem zwrotu (wzór do pobrania). Skorzystanie z naszego formularza nie jest obowiązkowe. Klient może wysłać na adres mailowy litvanus.fondas@gmail.com jakiekolwiek inne, jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawierające całą niezbędną informację.  

Prosimy o odsyłanie zwracanego towaru paczką poleconą, umożliwiającą śledzenie przesyłki, nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym klient poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu (odesłania i opakowania) zwracanego towaru.

W przypadku odstąpienia od umowy klient otrzymuje zwrot wszystkich płatności, z pominięciem kosztów dostarczenia towaru (kosztów wysyłki) nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany przez klienta o decyzji w sprawie odstąpienia od umowy. Zwrot płatności będzie dokonany na rachunek bankowy bądź rachunek w systemie płatniczym PayPal wskazany przez klienta, w przedstawionym sprzedawcy formularzu zwrotu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu towaru. W przypadku zwrotu części zamówienia koszty dostawy nie są zwracane.